logo (2K)novmessm (5K)Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě pod Smrkem
14. dubna 2017 v 10.00
káže Eva Halamová, večeře Páně
16. dubna 2017 v 10.00
káže Eva Halamová, večeře Páně
23. dubna 2017 v 10.00
káže Eva Halamová
30. dubna 2017 v 10.00
káže Marta Binková (sborové shromáždění s volbou farářky E. Halamové)
7. května v 10.00
káže Eva Halamová, večeře Páně
14. května v 10.00
káže Filip Šimonovský
21. května v 10.00
káže Eva Halamová
28. května v 10.00
čtené bohoslužby
4. června v 10.00
káže Hugo Švec, večeře Páně
11. června v 10.00
káže Eva Halamová
Nedělní bohoslužby
v 10.00
Biblická hodina pro děti
každý pátek 15.30