logo (2K)novmessm (5K)Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě pod Smrkem
neděle 22. dubna 2018; 3. po Velikonocích
káže Eva Voženílková
neděle 29. dubna 2018; 4. po Velikonocích
káže Eva Halamová
neděle 6. května 2018; 5. po Velikonocích
káže Eva Halamová (večeře Páně)
neděle 13. května 2018; 6. po Velikonocích
káže Hugo Švec
neděle 20. května 2018; Svatodušní
káže Eva Halamová (večeře Páně)
Nedělní bohoslužby
v 10.00
Biblická hodina pro děti
každý pátek 15.30