logo (2K)novmessm (5K)Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě pod Smrkem
Adresa:
Blahoslavova 325, PSČ 463 65
E-mail:
nove-mesto-pod-smrkem@evangnet.cz
Číslo sborového účtu u Komerční banky:
115-1698040227/0100
farářka:
Mgr. Eva Halamová
tel: 728 520 174
kurátor:
Jaroslav Láska
tel: 732 161 401; adresa: Okrouhlá 3016, Frýdlant